EN DE RU

Pracownia Projektowa i Prototypownia


Pracownia Projektowa i Prototypownia posiada wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji węzłów technologicznych, wykonywania obudów przeciwhałasowych, kabin dźwiękochłonnych dla obsługi, instalacji do usuwania związków lotnych urządzeń lakierniczych, instalacji odciągowych i wentylacyjnych jak też nietypowego oprzyrządowania do badań technologicznych i właściwości gotowych wyrobów. Prace w zależności od potrzeb wykonywane są w różnych cyklach. Mogą one obejmować; wykonanie potrzebnych pomiarów, opracowanie wyników pomiarów i na ich podstawie założeń projektowych, sporządzenie projektu, realizację projektu, montaż i uruchomienie instalacji czy urządzenia oraz sprawdzenie i ocenę jego działania. Zakres i ewentualne jego etapowanie uzgadniane są każdorazowo z klientem.Pracownia Projektowa i Prototypownia z zapleczem warsztatowym oferuje: