EN DE RU

Laboratorium Techniczno-Technologiczne


Laboratorium Techniczno-Technologiczne, prowadzi badania przydatności różnych surowców lignocelulozowych do wytwarzania płyt drewnopochodnych w tym drewna poużytkowego, różnego rodzaju odpadów przemysłowych oraz roślin jednorocznych. W zakres jej działania wchodzi też ocena technologiczna, energetyczna i techniczna procesów technologicznych oraz istniejących jak i nowych lub zmienionych konstrukcyjnie maszyn, opracowywania propozycji dokonywania zmian technologicznych lub konstrukcyjnych na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów. Ponadto prowadzi prace rozpoznawcze nad wytwarzaniem nowych wyrobów na bazie materiałów lignocelulozowych z równoczesnym zagospodarowywaniem materiałów odpadowych z innych przemysłów. Prace te mają głównie na celu opracowanie technologii wytwarzania płyt i tworzyw z materiałów stanowiących obecnie odpad obciążający środowisko naturalne.

Oferowane usługi: